Сигнали

Поръчка за чип/ключ

Известие за проблем!

Спешна помощ!

В случай на спешност, винаги можете да се свържете с нас! Когато възникне необходимост от помощ извън нашето работно време, прилагаме списък с полезни контакти:

ДОМОВА КНИГА

Тук можете да свалите формуляр за попълване на домова книга

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА

Тук можете да свалите декларация за промяна на обстоятелства

ИСКАНЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Тук можете да свалите искане за свикване на общо събрание