Услуги

 • arrow14
  Организиране и провеждане на общи събрания на сгради в режим на етажна собственост (Е.С.)
 • arrow14
  Изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред при необходимост
 • arrow14
  Създаване и водене на домова книга
 • arrow14
  Регистриране на Е.С. в съответната община
 • arrow14
  Създаване и водене досие на сградата (като в него се включва подробна и пълна информация за сградата)
 • arrow14
  Организационна и отчетна дейност
 • arrow14
  Посредничество пред администрации
 • arrow14
  Посредничество при доставка на комунални услуги -(водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, топлофикация)
 • arrow14
  Посредничество с портиерна или охранителна служба
 • arrow14
  Отговорност при извършването на поддръжката и хигиената на общи вътрешни и външни части на сградите (при работа с наш хигиенист)
 • arrow14
  Съдействие при намиране на бъдещи фирми за изпълнение на ремонтни дейности: – Предоставяне на събрани оферти за видовете ремонтни дейности – Формиране и разпределение на бюджет по гореизброените дейности
 • arrow14
  Завеждане на дела по чл. 410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци в Етажната Собственост
 • arrow14
  Изготвяне на жалби протоколи и други документи до институциите – Община Топлофикация Енергоснабдяване ВиК СДВР и др.
 • arrow14
  Представителство пред дружествата предоставящи комунални услуги по възникнали въпроси относно права и законни интереси на ЕС