Можете да заплащате вашите сметки

* Директно на нашите касиери, които посещават блоковете поне два пъти в месеца

* с кредитна или дебитна карта, на нашия сайт:

* Чрез EasyPay в техния портал или във всички техни каси в страната.

* Чрез ePay.bg